ទីតាំងរបស់អ្នក:ទំព័រដើម > អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន > ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេIDC

ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេIDC

005.jpg

ណែនាំផលិតផល

Seatel IDCផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកម្រិតទូរគមនាគមន៍គុណភាពខ្ពស់ក្នុងបរិស្ថានបន្ទប់ម៉ាស៊ីន រួមផ្សំឧបករណ៍សម្រួលបរិយាកាស ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជំនាញ រក្សាបានកម្រិតសីតុណ្ហភាពនិងសំនើមបានល្អក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីន ព្រមទាំងមានអ្នកជំនាញ សន្តិសុខត្រួតពិនិត្យ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ ផ្លូវចេញបណ្តាញស្នូលតភ្ជាប់ផ្ទាល់នឹងខ្សែកាបអុបទិក គុណភាពអ៊ិនធឺណិតមានស្ថេរភាពល្អ។

 

លក្ខណះពិសេសរបស់អាជីវកម្ម

Ø  គ្រប់គ្រងបញ្ហាទិន្នន័យ ជៀសវាងការដោះស្រាយផ្ទាល់

Ø  ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចជឿជាក់បាននិងគម្រោងបម្រុងពីរ

Ø  សន្តិសុខ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពិនិត្យគ្រប់ពេលនិងមានប្រព័ន្ធបញ្ជូនព័ត៌មានទៅនគរបាល

Ø  មានអ្នកបច្ចេកទេសគាំទ្រការតម្លើងនិងថែទាំ

ការរៀបចំអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើអតិថិជន0189800800 ឫទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នក។