ទីតាំងរបស់អ្នក:ទំព័រដើម > អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន > ទិន្នន័យពិសេស

ទិន្នន័យពិសេស

002.jpg

ណែនាំពីផលិតផល

ផលិតផលទិន្នន័យពិសេស គឺពឹងផ្អែកលើការបញ្ជូនធនធានអ៊ិនធឺណិតរបស់ Seatel ផ្តល់ដល់ស្ថាប័នអាជីវកម្មនូវចរន្តឌីជីថល ខ្សែកាបអុបទិក ក៏ដូចជាការជួលចរន្តនិងសេវាកម្មថែទាំ។ ក្រុមអតិថិជនអាចជ្រើសរើសអាជីវកម្មដោយសេរីចាប់ពី 2Mbps-2.5Gbps រហូតដល់កាន់តែខ្ពស់និងទូលាយ កសាងសុវត្ថិភាព អាចទុកចិត្តបាន វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន អាចលើកនិងបញ្ជូនសម្លេង ទិន្នន័យ វីឌីអូ ។ល។

 

លក្ខណះពិសេសរបស់អាជីវកម្ម

Ø  បញ្ជូនទិន្នន័យរហ័ស អាចជ្រើសរើសច្រើនប្រភេទកម្រិតបញ្ជូនព្រមទាំងប្រភេទខ្សែចរន្ត

Ø  បទបែនការការវិវត្តន៍ទៅជាព័ត៌មានវិទ្យាអ៊ិនធឺណិតផ្ទៃក្នុង

Ø  សុវត្ថិភាពនិងមានស្ថេរភាព

 

ការរៀបចំអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើអតិថិជន0189800800 ឫទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នក។