ទីតាំងរបស់អ្នក:ទំព័រដើម > អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន > PAAS – Platform ម៉ាស៊ីនទិន្នន័យមេ

PAAS – Platform ម៉ាស៊ីនទិន្នន័យមេ

004.jpg

ណែនាំពីផលិតផល

សេវាកម្មម៉ាស៊ីនទិន្នន័យមេSeatelមានមូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយឆ្លងតាមបច្ចេកទេសគណនាទិន្នន័យនិងឧបករណ៍Hardwareរបស់IT រក្សាទុកព្រមទាំងបង្រួមជាក់ស្តែងនូវបណ្តុំឯកសារយ៉ាងត្រឹមត្រូវ រួចចេញពីក្នុងបណ្តុំឯកសារទៅកាន់បែងចែកដាច់ដោយឡែកទៅកាន់ឧបករណ៍សេវាកម្ម ដែលបំពេញតម្រូវការនៃសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតដ៏ត្រឹមត្រូវប្រភេទធំ មធ្យម មានមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ និងអាចទុកចិត្តបាន។

 

លក្ខណះពិសេសរបស់អាជីវកម្ម

Ø  ដោះស្រាយទិន្នន័យដែលលែងត្រូវការ អាចទុកចិត្តបាន

Ø  កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធHardwareដោយខ្លួនឯង សេវាកម្មមានច្រើនសណ្ឋាន

Ø  ចន្លោះសុវត្ថិភាពអ៊ិនធឺណិត

Ø  សន្សំសំចៃ ការថែទាំមានភាពងាយស្រួល

ការរៀបចំអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើអតិថិជន0189800800 ឫទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នក។