ទីតាំងរបស់អ្នក:ទំព័រដើម > អំពីយើង

Seatel ជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដំបូងគេដែលផ្តល់សេវាកម្មឌីជីថលល្អបំផុតនៅកម្ពុជា។ ប្រព័ន្ធសេវារបស់ seatel គឺ 4G 100% ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់តម្រូវការអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនបំផុត។ដោយសារតែការរចនាឡើងរបស់ប្រព័ន្ធសេវា 4G ដែលមានល្បឿនលឿននេះ seatel អាចផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍អ៊ីនធឺណិតដែលល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជន។ seatel មានទឹសដៅសម្រាប់អោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាបុគ្គលិក ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម និង អតិថិជនរបស់ seatel អោយចាប់យកការរស់នៅតាមបែបឌីជីថល #DigitalCitizen ដែលរួមមានការប្រើប្រាស់ seatel សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ការមើល content អនឡាញ ព្រមទាំងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។

ចូលរួមជាមួយ seatel ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ #DigitalCambodia ទាំងអស់គ្នា។